Termeni si conditii

Acest site este operat de BIBLIOTHEKA S.R.L.

NCA DRINKS S.R.L. este o persoană juridică română, cu sediul social în Județul Timiș, strada Gheroghe Doja nr. 7, ap. 7, având codul de înregistrare fiscală RO18388992, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. : J23/2005/09.07.2014 tel: 0256 200 555, denumită în continuare “bibliotheka.ro”

Orice persoană care accesează site-ul www.bibliotheka.ro și se înregistrează în mod valabil, comunicând bibliotheka.ro toate datele necesare, va fi denumită în continuare “Utilizator”.

Orice utilizator a transmis si finalizat o comanda cu privire la unul dintre produsele puse in vânzare pe site-ul www.bibliotheka.ro va fi denumit in continuare “Client”.

Prin accesarea site-ului www.bibliotheka.ro toți utilizatorii consimt in mod expres sa respecte termenii si condițiile prezentate mai jos, precum si legislația aplicabilă in domeniu, inclusiv termenii si conditiile politicii de confidentialitate, care se regasesc detaliate, separat, in sectiunile prezentate pe site si anume:

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Politica de utilizare a cookie-urilor

Art. 1. DEFINIȚII

1.1Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:
1.2Site reprezintă domeniul www.bibliotheka.ro precum și subdomeniile acestuia.
1.3Serviciu – pus la dispoziție de BIBLIOTHEKA S.R.L. prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la www.bibliotheka.ro – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).
1.4Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului www.bibliotheka.ro de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.
1.5Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care bibliotheka.ro își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.
1.6Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web www.bibliotheka.ro, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.
1.7Contractul – reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții bibliotheka.ro, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.
1.8Data intrării in vigoare a contractului – este data confirmării Comenzii de către reprezentanții bibliotheka.ro, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.
1.9Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, bibliotheka.ro nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul www.bibliotheka.ro, ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra Bibliotheka aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.
1.10Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.

Art. 2. CONDIȚII GENERALE

2.1Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului bibliotheka.ro
2.2Utilizarea site-ului www.bibliotheka.ro (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.
2.3Administratorul site-ului www.bibliotheka.ro își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.
2.4Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând BIBLIOTHEKA S.R.L., în conformitate cu legislația română în vigoare.
2.5Cumpărătorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului www.bibliotheka.ro pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de BIBLIOTHEKA S.R.L. Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute.
2.6In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de BIBLIOTHEKA S.R.L. si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului: www.bibliotheka.ro pe perioada derulării unei comenzi, BIBLIOTHEKA S.R.L. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

3.1Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții bibliotheka.ro. În comanda vor fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.
3.2Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul bibliotheka.ro.

Art.4. PRETUL DE VANZARE. MODALITATI DE PLATĂ

4.1Prețul de vânzare al produselor este cel afișat pe site. Prețul afișat include TVA, precum și orice altă taxă aplicabilă (mai puțin cheltuielile de livrare ale produsului/produselor). Prețul de vânzare poate fi modificat de către bibliotheka.ro, in orice moment fără o notificare prealabilă. De asemenea, in functie de volumul comenzii, de pretul acesteia, de produsul comandat ori de gradul de fidelitate a clientului, pretul final al produselor poate fi negociat, independent de valoarea afisata pe site. Pretul de vanzare reprezinta pretul practicat de BIBLIOTHEKA, afisat pe site in mod vizibil, fara nici un fel de discriminare, cu exceptia cazurilor cand anumitor clienti le sunt oferite produse la preturi diferentiate sau preferentiale in scopul recompensarii fidelitatii lor, al fidelizarii pe viitor ori ca urmare a efectuarii unor comenzi care prin frecventa ori volum sunt de natura a justifica practicarea unor preturi diferite, ca si componenta a campaniilor de marketing ori de promovare. bibliotheka.ro isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala. In cadrul activitatii sale comerciale BIBLIOTHEKA isi rezerva dreptul de a practica tarife inferioare preturilor recomandate de producator sau preturilor de lista, prin acestea intelegandu-se preturile de vanzare recomandate de producator, distribuitor sau de catre importator. In dreptul fiecarui produs vor fi afisate in mod vizibil, pretul mentionat anterior, pretul la care produsul poate fi efectiv achizitionat, precum si avantajul clientului rezultat in urma compararii pretului recomandat si a celui la care produsul poate fi achizitionat, astfel incat beneficiarul sa compare cele doua preturi si sa cumpere produsul in cunostinta de cauza, cu mentiunea ca pretul recomandat are caracter pur informativ. In masura in care BIBLIOTHEKA, in anumite perioade, deruleaza campanii prin reducere de preturi, vor fi respectate dispozitiile legislatiei in vigoare, in sensul ca pretul redus la care produsele vor putea fi achizitionate se va raporta la cel mai mic pret practicat de BIBLIOTHEKA in respectivul spatiu de vanzare, in perioada ultimelor 30 de zile. Cel mai mic pret practicat de BIBLIOTHEKA reprezinta valoarea cea mai mica a pretului unui produs, astfel cum acesta a fost afisat pe site, in ultimele 30 zile anterioare inceperii campaniei prin reducerea de preturi, compararea de preturi urmand a fi raportata la produse identice (aceeasi marca, acelasi continut, aceeasi cantitate, acelasi an de productie, etc.) si nu la produse similare ori asemanatoare.
4.2Confirmarea inregistrarii comenzii, receptionata in mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu reprezinta o confirmare ferma si expresa a faptului ca produsul/produsele comandate se afla pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisata sa fie una aproximativa) si nu genereaza niciun fel de obligatie contractuala ori de alta natura pentru vanzator, lansarea comenzii presupunand, initial, exclusiv confirmarea de inregistrare si detalierea comenzii lansate.
Comanda plasata on-line, pe site-ul bibliotheka.ro, este valida si genereaza obligatii contractuale pentru vanzator exclusiv ulterior confirmarii de catre acesta din urma si numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii, fara niciun fel de exceptie:•datele persoanei care a plasat comanda sunt complete si corecte, acesta furnizand toate informatiile necesare, in conformite cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora;•persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectivei comenzi nu este inregistrat/a in baza de date Bibliotheka ca intrand sub incidenta art.4.3, art.4.4. din “Termeni si Conditii”, imprejurari detaliate mai jos, si nici nu se regaseste in vreunul din aceste cazuri;•produsele comandate se afla efectiv pe stocul vanzatorului si sunt disponibile pentru onorarea concreta a comenzii lansate;•nu exista erori de sistem ori altele asemenea, de natura a genera un pret eronat sau incomplet (spre exemplu, valoarea produsului este afisata 0 = zero – lei ori pretul afisat ca si valoare de tranzactionare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vadit disproportionat, in raport cu cantitatea, calitatea si proprietatile produsului, fiind evident, pentru orice consumator cu un grad mediu de pregatire si cunoastere, ca ar fi imposibila, din punct de vedere comercial, tranzactionarea produsului la respectivul pret•banca emitenta a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda accepta tranzactia•vanzatorul emite factura fiscala pentru produsele comandateIn momentul confirmării comenzii, exclusiv in conditiile de mai sus, bibliotheka.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, numai in masura in care sunt indeplinite cumulativ aceste cerinte.Momentul emiterii facturii reprezinta momentul incheierii efective a contractului, contractul neconsiderandu-se incheiat nici in momentul lansarii comenzii si nici la momentul la care este receptionata confirmarea inregistrarii comenzii din partea Bibliotheka.Bibliothekaisi rezerva dreptul exclusiv de a anula oricand livrarea produselor comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar si ulterior emiterii facturii, in masura in care se constata incidenta cazurilor sus-mentionate (inclusiv imprejurarea ca pretul a fost listat gresit, ca urmare a unei erori – eroare IT, eroare materiala, eroare de afisare pe site, referitoare la pretul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un pret inexact, gresit, infim sau derizoriu), neexistand in acest caz obligatia din partea vanzatorului de a notifica/incunostiinta in prealabil clientul.In masura anularii unei comenzi pentru si in conditiile detaliate mai sus, niciuna dintre parti nu va fi tinuta la vreo obligatie, una fata de cealalta, in sensul ca niciuna dintre parti nu va putea pretinde despagubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura acestor despagubiri.
4.3In momentul confirmării comenzii, bibliotheka.ro va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora.
4.4Bibliotheka se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, Bibliotheka isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.
4.5De asemenea, bibliotheka.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. bibliotheka.ro isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.
4.6Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta de 18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu.
4.7Modalitățile de plată sunt:-Plata in numerar – in lei, integral, la livrarei. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.-Plata cu cardul bancar. Comanda poate fi denuntata unilateral, fara nicio obligatie din partea furnizorului, in masura in care tranzactia este invalidata ca urmare a neacceptarii cardului clientului, in cazul platii on line.
4.8In ipoteza in care clientul lanseaza comanda pe site-ul bibliotheka.ro, beneficiind de transport gratuit si achitand pretul produselor comandate cu cardul bancar insa furnizeaza date eronate sau incomplete, astfel incat produsele comandate se vor intoarce retur catre furnizor, acesta din urma va restitui clientului pretul achitat din care va fi scazuta contravaloarea transportului.
4.9Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site.
4.10In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu mai este disponibil, bibliotheka.ro va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plata vor fi rambursate in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

Art. 5. LIVRAREA PRODUSELOR

5.1Produsul poate fi ridicat direct de la depozitul bibliotheka.ro din DNCB 30A, Tunari, Ilfov conform opțiunii Clientului. Dupa lansarea comenzii de catre client, aceasta va fi confirmata telefonic de bibliotheka.ro, clientului comunicandu-i-se data si ora la care poate ridica produsul, avand in vedere ca exista posibilitatea ca la trimiterea comenzii aceasta fie sa nu se regaseasca, fie sa se regaseasca doar partial pe stoc in depozit. In lipsa confirmarii mentionate anterior, clientul se poate prezenta in vederea ridicarii produsului comandat, insa exclusiv pe riscul sau, existand posibilitatea ca la data prezentarii sale, fara o confirmare in prealabil, produsul comandat sa nu fie disponibil, bibliotheka.ro neasumandu-si niciun fel de raspundere in acest caz.
5.2Livrarea se face numai pe teritoriul României.
5.3In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, bibliotheka.ro va anunța Clientul cu privire la termenul estimat al livrării.
5.4In cazul in care Clientul nu furnizează informații corecte cu privire la facturare sau livrare, bibliotheka.ro va putea refuza livrarea, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a Contractului, sau va putea stabili un nou termen de livrare, după îndeplinirea lipsurilor. Bibliotheka isi rezerva dreptul de a refuza o noua livrare in masura in care comunicarea inexacta ori eronata a datelor sus mentionate s-a realizat cu intentie si fara justificare.
5.6In masura in care clientul nu este gasit de catre firma de curierat la adresa specificata in comanda, ori adresa specificata in comanda nu este completa sau contine inadvertente, de natura a face imposibila livrarea comenzii, precum si in cazul in care livrarea ar trebui sa se realizeze intr-o locatie improprie, de natura a pune in pericol integritatea curierului, fapt care face imposibila livrarea, clientul este raspunzator in integralitate pentru contravalorea transportului.
5.7In masura in care clientul revine si resolicita comanda, toate costurile legate de noul transport sunt in sarcina sa.
5.8In masura in care clientul, ulterior lansarii comenzii, anunta, in orice mod, bibliotheka.ro despre intentia sa de a nu mai prelua produsul comandat, ori refuza preluarea produsului livrat prin curierat, pretul nefiind achitat, clientul este raspunzator integral de intregul cost al transportului ori de eventuale speze suportate de bibliotheka.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat nejustificat.
5.9In masura in care clientul achita contravaloarea produselor insa pana la momentul livrarii/ridicarii lor se razgandeste, nejustificat, anuland comanda ori refuzand preluarea produselor, bibliotheka.ro va restitui pretul achitat, urmand ca din acesta sa se scada eventualul cost al transportului – daca acesta a fost efectuat – precum si orice alta suma reprezentand eventuale speze suportate de bibliotheka.ro ca urmare a lansarii comenzii asupra careia s-a renuntat in mod nejustificat.
5.10Prin lansarea oricarei comenzi catre bibliotheka.ro, prin completarea formularului de comanda in care clientul mentioneaza, ca si date de contact, numarul telefonic la care poate fi apelat si/sau adresa de e-mail, acesta din urma isi manifesta acceptul, expres si neconditionat, ca respectivul numar de telefon si / sau adresa de e-mail sa poata fi utilizate de bibliotheka.ro in scopul transmiterii de mesaje promotionale/publicitare, oferte personalizate, mesaje cu ocazia sarbatorilor sau alte evenimente, mesaje/informari referitoare la statusul comenzii in derulare, mesaje de multumire privind comenzile lansate, precum si orice fel de informare din partea bibliotheka.ro referitoare la produsele comercializate, la comenzile lansate ori activitatile comerciale derulate de bibliotheka.ro.In cazul in care clientul nu doreste/nu mai doreste ca numarul de telefon comunicat o data cu lansarea comenzii si/ sau adresa de e-mail furnizata sa mai fie utilizate in scopurile sus-mentionate, acesta este obligat sa informeze bibliotheka.ro, in conditiile mentionate la Sectiunea “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, facand mentiune expresa si explicita cu indicare concreta a caror date de contact nu mai doreste a fi utilizate (numar de telefon si/ sau adresa de e-mail comunicate) pe viitor, lipsa unei astfel de informari/notificari catre Bibliotheka echivaland cu acceptul, in continuare, al clientului pentru activitatile enumerate anterior.bibliotheka.ro nu este responsabil pentru furnizarea de catre client a unui numar de telefon care nu ii apartine si/sau a unei adrese de e-mail al carei titular nu este, la care nu poate fi contactat ori al caror titular a devenit, ulterior comenzii, o terta persoana.
5.11Comunicarile efectuate prin intermediul apelurilor telefonice, apeluri efectuate prin Call Center ori prin numerele de telefon utilizate de BIBLIOTHEKA in desfasurarea activitatii sale comerciale, pot fi inregistrate. Prelucrarea si inregistrarea apelurilor telefonice (numar de telefon, voce, continutul convorbirii) este acela de a imbunatati calitatea convorbirilor purtate de catre reprezentantii BIBLIOTHEKA cu clientii, de a optimiza serviciile oferite, de evaluare si instruire, de a intelege cat mai bine doleantele clientilor, de a accesa si intelege mai bine inregistrarea unor sugestii, cereri, plangeri, sesizari sau reclamatii din partea clientilor/consumatorilor, de a proteja intr-o maniera cat mai sigura si adecvata drepturile atat ale clientilor cat si ale furnizorului. Clientii/consumatorii sunt instiintati de inregistrarea apelurilor telefonice iar acestia se pot retrage oricand din cadrul unei convorbiri telefonice, putand, de asemenea, formula astfel de solicitari, la datele de contact furnizate. Lipsa vreunei intentii privind aceasta retragere echivaleaza cu acceptul referitor la continuarea si inregistrarea convorbirii. Inregistrarea apelurilor se opreste in momentul in care se procedeaza la inchiderea acestora sau in eventualitatea in care nu se doreste continuarea lor.Regulile vor putea sa fie revizuite periodic, in raport de modificarile si completarile legislative, in functie de nivelul de dezvoltare tehnologica, orice modificare intervenita fiind adusa la cunostinta persoanelor vizate prin intermediul site-ului BIBLIOTHEKA. Inregistrarile sunt pastrate pe o durata rezonabila, necesara scopului pentru care sunt prelucrate datele, putand fi pastrate si pentru o durata mai mare in interesul legitim al Operatorului (in situatii precum existenta vreunor litigii sau dispute, etc., relevante pentru operator si care pot necesita experienta profesionala a unor consultanti terti – avocati, auditori, experti), ori in scopul de a fi puse la dispozitia autoritatilor competente, pentru solutionarea reclamatiilor ori a altor solicitari, dar si pentru a se face dovada indeplinirii cu buna credinta a obligatiilor fata de consumatori/clienti/cumparatori. BIBLIOTHEKA depune in mod constant eforturi si diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal decurgand din inregistrarile telefonice sunt in siguranta, fiind accesate, daca este cazul, de persoane anume instruite in acest sens sau de catre autoritati, exclusiv conform legii si cu evitarea oricarei vatamari a drepturilor legitime ale persoanelor direct vizate, astfel incat datele personale sa nu fie divulgate in mod neautorizat.

Art. 6. GARANTII

6.1Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul.
6.2Produsele comercializate de bibliotheka.ro sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.
6.3bibliotheka.ro poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.
6.4De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa office@bibliotheka.ro sau la sediul bibliotheka.ro in termen de 14 zile de la recepție.

Art. 7. RETURNAREA PRODUSELOR

7.1In functie de natura produselor, orice client persoana fizica (consumator) are dreptul sa notifice în scris Bibliotheka că dorește denunțarea contractul de vânzare – cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen de maxim 45 zile de la livrarea comenzii.
7.2Bibliotheka isi asuma obligatia de suportare a cheltuielilor privind returnarea produselor in termenul de 45 zile mentionat anterior, exclusiv in masura in care returnarea se realizeaza in primele 14 zile ale termenului. Cu incepere din a 15-a zi, pana la expirarea termenului de 45 zile, aceste costuri revin si sunt in sarcina clientului/cumparatorului, fara perceperea unor taxe sau comisioane suplimentare.
7.3Returnarea produsului/produselor comandate si livrate se va realiza exclusiv la adresa din Timisoara, judetul Timis, str. Eugeniu de Savoya 24, prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.
7.4Contravaloarea produselor comandate, livrate de Bibliotheka si ulterior returnate de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original furnizorului.
7.5Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. bibliotheka.ro va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv aceasta valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.
7.6În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, bibliotheka.ro va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate, in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.7.5.
7.7Denunțarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.
7.8In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.
7.9Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de catre Bibliotheka, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).
7.10Prevederile prezentului capitol se completează cu dispozițiile O.G. 34/2014, in cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.

Art. 8. RASPUNDEREA BIBLIOTHEKA

8.1bibliotheka.ro nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.
8.2bibliotheka.ro nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.
8.3bibliotheka.ro nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către bibliotheka.ro a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.
8.4bibliotheka.ro nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.
8.5bibliotheka.ro isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

Art. 9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Toate materialele integrate în acest site (inclusiv descrierile produselor, modalitatea lor de promovare, etc.) sunt proprietatea intelectuala a bibliotheka.ro. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Incalcarea acestei obligatii confera Bibliotheka dreptul de a solicita atat daune interese cat si obligarea celui care se face vinovat la incetarea de indata a actului prejudiciabil, care nesocoteste proprietatea intelectuala a subscrisei.

Art. 10. UTILIZAREA ABUZIVA A SITE-ULUI www.bibliotheka.ro

10.1Se considera utilizare abuziva a site-ului orice utilizare făcută cu rea credinta, într-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislației in vigoare, in orice alt mod care poate produce prejudicii bibliotheka.ro, ori in cu totul alte scopuri decat cele specifice utilizarii normale a site-ului.
10.2Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul va fi considerat o tentativa de fraudare a site-ului ori de a produce prejudicii subscrisei, organele competente (inclusiv cele penale) urmand a fi sesizate sub acest aspect.
10.3BIBLIOTHEKA respecta dreptul oricarui client si oricarei persoane la propria opinie si libera exprimare. Cu toate acestea, pentru motive intemeiate, BIBLIOTHEKA isi rezerva dreptul de a selecta/revizui recenziile/review-urile referitoare la produsele comercializate ori la website-ul Bibliotheka, acestea urmand a fi aprobate numai daca in urma verificarilor se constata ca sunt relevante, nu aduc atingere moralei si ordinii publice, nu afecteaza in mod abuziv si nejustificat imaginea Bibliotheka sau a unor terte persoane, nu contin injurii, termeni subliminali sau un limbaj inadecvat, nu sunt facute cu rea credinta, in mod ostil ori sicanatoriu, nu contin mesaje jignitoare, discriminatoare ori de amenintare si exprima un punct de vedere chiar daca subiectiv, bazat pe un minim de dovezi. De asemenea, BIBLIOTHEKA isi rezerva dreptul de a nu aproba recenziile/review-urile transmise in masura in care autorul lor nu poate fi identificat, intrucat nu a fost autentificat, astfel incat sa fie asigurata transparenta si asumarea continutului lor. In masura in care o persoana apreciaza ca in mod nejustificat nu i-a fost aprobata o recenzie sau i-a fost refuzat un review, are posibilitatea sa solicite in scris lamuriri la datele de contact Bibliotheka, urmand a-i fi oferite, intr-un termen rezonabil, clarificarile necesare.

Art.11. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

11.1bibliotheka.ro poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia in vederea ducerii la îndeplinire a comenzii.
11.2In caz de cesiune/subcontractare, bibliotheka.ro rămâne răspunzător fata de Client cu privire la modul in care persoana căreia i-a cesionat contractul își îndeplinește obligațiile fata de Client.

Art.12. – FORTA MAJORA

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in conformitate cu legislația in vigoare.

Art. 13. LEGEA APLICABILA. LITIGII

13.1Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între bibliotheka.ro si Client se vor rezolva pe cale amiabilă, sens in care partea nemultumita va transmite, in prealabil, o notificare, printr-un mijloc de comunicare apt sa faca dovada receptionarii de catre cealalta parte, in cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.